Nederlands   English  Francais   

C. Lagarde
Communicatiehulpmiddelen voor gehandicapten
Diverse hulpmiddelen
Op verzoek geproduceerd
Lagarde heeft meerdere malen elektronische hulpmiddelen op verzoek ontwikkeld. Deze hulpmiddelen zijn geproduceerd op individuele basis.

Lagarde heeft onder andere een rekenmachine geproduceerd met grote cijfers en tekens en een groot scherm, een intercom met grote cijfers, en daarnaast nog vele andere niet afgebeelde oplossingen. Als u informatie wenst over (één van de) afgebeelde hulpmiddelen, kunt u met ons contact opnemen. Wij voorzien u dan graag van extra informatie.

Indien u zelf een probleem heeft waar u een (elektronische) oplossing voor zoekt, kan Lagarde u misschien van dienst zijn. Wanneer u suggesties heeft voor een door Lagarde te produceren hulpmiddel, neem dan contact op met Chris Lagarde. Lagarde kijkt dan of aan uw wens voldaan kan worden.

 © 2008 Chris Lagarde, producent van communicatie hulpmiddelen voor o.a. doofblinden, en slechtzienden met een spraakstoornis.